Bordi i drejtoreve

Elhame Shekfiu - Kryesuese e Bordit të Drejtorëve

Avdyl Hasani - Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Ali Arifi - Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Ariana Pireva - Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Xheladin Zenuni - Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Xhemajl Aliu - Anëtar i Bordit të Drejtorëve