Historiku

simap documents

Historiku

Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit të Gjilanit nga ujësjellësi publik, fillon aty kah viti  1940  me ndërtimin e kaptazhës së parë afër fshatit Koretishtë,e cila gjendet rreth 4 km nga qendra e sotme e qytetit të Gjilanit, me vazhdim të rekonstruimit, zgjerimit e modernizimit të vazhdueshëm, në vitin 1971 filloi projekti për zgjerimin e kapaciteteve të ujit të pijshëm për qytetin e Gjilanit, në pjesën mbi fshatin Përlepnicë, pikërisht në vendin e quajtur ‘Guri i Hoxhës’e cila gjendet rreth 5 km nga fshati Përlepnicë.</br>

Kështu që në vitin 1978 filloi realizimi i projektit më të rëndësishëm për furnizim me ujë të pijshëm duke ndërtuar Pendën në fshatin Përlepnicë, ku punimet e përfundimit të Pendës kanë zgjatë deri në fund të vitit 1983 ku krahas ndërtimit të Pendës është ndërtuar edhe fabrika për pastrimin e ujit të pijshëm.Krijimit të kësaj ndërmarrje i ka paraprirë ekzistimi i Pellgut të lumit natyror “Morava e Binçës.</br>

Komuniteti Ndërkombëtar dhe Qeveria e Kosovës, fillimisht studiuan gjendjet aktuale në të gjithë ujësjellësit e Kosovës, e pastaj në bashkëpunim me shumë partner ndërkombëtar filluan riorganizimin dhe rimëkëmbjen e tyre duke formuar – themeluar 7 (shtatë) Kompani Rajonale të Ujësjellësve dhe Kanalizimit top 100 download kostenlos. Në procesin e rimëkëmbjes së Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidromorava” në Kosovën Juglindore, partner kryesor shtytës ka qenë Agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim – SDC.

windows 10en usb stick