Impianti për trajtimin e ujërave të zeza

Përmbledhje Jo-Teknike


Shkarko Raportin

Plani per Angazhimin e Aktereve


Shkarko Raportin

Korniza për Blerjen e Tokës dhe Kthimin e Kushteve të Jetesës


Shkarko Raportin

Plani për angazhimin e aktorëve


Shkarko Raportin

Përmbledhje Jo-Teknike


Shkarko Raportin

Land Asquisition and Livelihood Restoration Framework


Shkarko Raportin

Non-Technical Summary


Shkarko Raportin

Stakeholder Engagement Plan


Shkarko Raportin