Raportet e Kënaqshmërisë

herunterladen

Raportet e Kënaqshmërisë

Raport mbi hulumtimin e kënaqësisë së konsumatorëve për vitin 2011

KRU “Hidromorava”sh.a, për të njohur më mirë opinionet dhe përceptimet e konsumatorëve të shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit që u ofron ka zhvilluar një hulumtim të opinionit të konsumatorëve Christmas pictures to for free.

 


Shkarko Raportin

Raporti i Hulumtimit mbi kënaqësinë e konsumatorëve për vitin 2012

Ofrimi i shërbimeve të cilësisë së lartë të përballueshme si dhe mundësia e qasjes në shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit janë me rëndësi fundamentale për mirëqenjen sociale dhe ekonomike të popullatës së një vendi.


Shkarko Raportin

Raport mbi hulumtimin e kënaqësisë së konsumatorëve për vitin 2013

KRU “Hidromorava”sh.a, për të njohur më mirë opinionet dhe përceptimet e konsumatorëve të shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit që u ofron ka zhvilluar një hulumtim të opinionit të konsumatorëve.


Shkarko Raportin

RAPORT MBI HULUMTIMIN E KËNAQËSISË SË KONSUMATORËVE PËR VITIN 2014

KRU “Hidromorava”sh.a, për të njohur më mirë opinionet dhe përceptimet e konsumatorëve të shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit që u ofron ka zhvilluar një hulumtim të opinionit të konsumatorëve.


Shkarko Raportin

Raport mbi hulumtimin e kënaqësisë së konsumatorëve për vitin 2017

KRU “Hidromorava”sh.a, për të njohur më mirë opinionet dhe përceptimet e konsumatorëve të shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit që u ofron ka zhvilluar një hulumtim të opinionit të konsumatorëve.


Shkarko Raportin

Raport mbi hulumtimin e kënaqësisë së konsumatorëve pë vitin 2018

KRU “Hidromorava”sh.a, për të njohur më mirë opinionet dhe përceptimet e konsumatorëve të shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit që u ofron ka zhvilluar një hulumtim të opinionit të konsumatorëve.


Shkarko Raportin
filme von netflix herunterladen