Raportet Test

Home / Raportet Test

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2014

1 Janar, 2015

Ky raport vjetor është punuar komform Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike, Kodit të Etikës dhe Qeverijes Korporative për Ndërmarrjet Publike…

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2013 I PUNËS NË KRU “HIDROMORAVA“ SH.A GJILAN

1 Janar, 2014

Ky raport vjetor është punuar komform Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike, Kodit të Etikës dhe Qeverijes Korporative për Ndërmarrjet Publike…

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2012

1 Janar, 2013

Ky raport vjetor është punuar komform Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike, Kodit të Etikës dhe Qeverijes Korporative për Ndërmarrjet Publike…

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2011

21 Shtator, 2011

Ky raport vjetor është punuar komform Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike, Kodit të Etikës dhe Qeverijes Korporative për Ndërmarrjet Publike…