Struktura menaxheriale

Muhamed Suliqi - Kryeshef Ekzektiv

Merita Xhelili - Zyrtare e Lartë Financiare

Mumin Morina - Shef i Operativës

Agim Sllamniku - Sekretar

Afrim Mujaj - Koordinator i njësisë në Kamenicë

Kemur Mustafa - Koordinator i njësisë në Viti